Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία»
παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.