ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο σκοπός και το αντικείμενο του ΠΜΣ. Διδασκαλία και αναλυτική περιγραφή του προγράμματος σπουδών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος του προγράμματος και οδηγίες καταβολής των διδάκτρων.

ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

ESPID 2024 Meeting

42nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases in Copenhagen, Denmark 20-24 May 2024.
 Medical School