ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (Ν.4485/2017)

 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του ΦΕΚ 4659/Β’/05-09-2022 που αφορά τη διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα  και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η  ΚΥΑ με θέμα "Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία  δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης" (ΦΕΚ4899/Β’/16-09-2022), στην οποία αναλύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία», μπορούν να καταθέσουν εντός 15 ημερών και κατά το διάστημα από 30/09/2022 έως 14/10/2022) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, το αίτημα τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα τους από την αρμόδια επιτροπή.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά (σκαναρισμένα σε μορφή pdf) στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και 15/07/2022.

1. Αίτηση Συμμετοχής

2.Βιογραφικό σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική ,την επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Α’ κύκλου σπουδών

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν ή/και αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)

8. Δύο συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή εργοδότη).

9.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου First Certificate (Lower).

10.Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του προγράμματος στην ιστοσελίδα pid.med.uoa.gr και http://school.med.uoa.gr/ Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ.2132009245 / e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Μ.Τσολιά

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ.2132009245/ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. /site :pid.med.uoa.gr

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (σε συνέχεια της από 24ης Συνεδρίας της 13.05.2022 απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και σε αναμονή εκδόσεως ΦΕΚ), ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (1 αρχείο, μορφή pdf) στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 06/06/2022 έως και 08/07/2022

Μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας την αίτηση και την προκήρυξη κάνοντας κλικ στα παρακάτω εικονίδια.

ΑΙΤΗΣΗ     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(αρχεία PDF)

 

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης:

1. Η αίτηση είναι ένα αρχείο PDF το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων σε συγκεκριμένα πεδία (fillable PDF form). Συμπληρώνεται εύκολα στον Η/Υ χρησιμοποιώντας Adobe Acrobat Reader (έκδοση 10 ή νεότερη).

2. Αν διαθέτετε έγκυρη ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε ψηφιακά κάνοντας κλικ στο πεδίο υπογραφή (δεν χρειάζεται εκτύπωση).
3. Αν ΔΕΝ διαθέτετε ψηφιακή υπογραφή εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και την ψηφιοποιείτε εκ’ νέου μέσω scanner.

Ανακοινώσεις

 Medical School