Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.
Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 δόσεις, κάθε δόση πραγματοποιείται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τις οποίες ενημερώνονται οι φοιτητές από τη γραμματεία του ΠΜΣ μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Οι φοιτητές υποχρεούνται με την κατάθεση των διδάκτρων να προσκομίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση η γραμματεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.


Μη καταβολή των αναλογούντων διδάκτρων ανά εξάμηνο συνεπάγεται αυτοδίκαια και μη δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Σε περίπτωση διακοπής του Μ.Φ., δεν προβλέπεται επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων για τα προηγούμενα εξάμηνα ή του τρέχοντος εξαμήνου κατά το οποίο έλαβε χώρα η διακοπή.

Όνομα:    Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών
Tράπεζα:  ALPHA BANK AE
ΙΒΑΝ:    GR0301408020802002001000227
Swift/BIC:    CRBAGRAA

Ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων

 Medical School