Ο σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των Παιδιατρικών Λοιμώξεων.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων,  και οδηγεί  στη απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc  in Pediatric Infectious Diseases) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Σε ποιούς απευθύνεται το Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους της Ιατρικής, οι οποίοι μέσω του προγράμματος αποκτούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις στην Παιδιατρική Λοιμωξιολογία, την Ανοσολογία, την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και άλλες ειδικές ομάδες, την πρόληψη των λοιμώξεων με εμβολιασμούς και την ορθή χρήση αντιμικροβιακών. Οι φοιτητές αποκτούν επίσης γνώσεις επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και αρχών δημόσιας υγείας.

Διδασκαλία:

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με εμπειρία στο αντικείμενο αλλά και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική πείρα και μακρόχρονη παρουσία στο πεδίο.
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων έχουν επιλεγεί οι εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Η διδασκαλία, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, περιλαμβάνει και την συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια που οργανώνονται ετησίως και έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, καθώς και σε πρακτική άσκηση.
Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μόνο για ειδικούς λόγους και όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης παρακολούθηση.

 Medical School